คลังข้อสอบ / เคมี / บทที่ 12 เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ / คำถาม