แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ปี 2561 (จำนวน 4 ข้อ)


1). ข้อใดมีคำที่สะกดผิด
2). ข้อใดใช้คำผิดความหมาย
3). ข้อใดใช้คำผิดความหมาย
4). คำในข้อใดใช้ได้ทั้งความหมายตามตัวและความหมายเชิงอุปมาทั้ง 2 คำ