แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา ปี 2560 (จำนวน 1 ข้อ)


1). การสารภาพบาปในศาสนาคริสต์มีจุดประสงค์เพื่ออะไร